Blog

Güvenlik

SIEM Nedir?

İşlenecek ve izlenecek verilerin hızla artması, Security Information and Event Management (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) çözümlerini öne çıkardı. Bu…
Cloud

VMware nedir? Ne işe yarar?

VMware, bir sanallaştırma yazılımı ve bulut bilişim altyapı sağlayıcısıdır. Sanallaştırma, fiziksel bilgisayar donanımını sanal makineler (VMs) olarak adlandırılan sanal ortamlara…