Güvenlik

Güvenlik

SIEM Nedir?

İşlenecek ve izlenecek verilerin hızla artması, Security Information and Event Management (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) çözümlerini öne çıkardı. Bu…