Kişisel Verilerin Korunması

Bu metin, idebil İnternet Hizmetleri Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Aydınlatma ve Duyuru metinidir.

Aydınlatma

idebil İnternet Hizmetleri olarak, Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda azami özen göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, idebil İnternet Hizmetleri olarak, Kişisel verilerin korunması ve bu verilerin KVKK’ya uygun olarak kullanımı hususundaki şirket politikamıza ait detaylar bu metin içerisinde yer almaktadır.

KVKK’ya uygun olarak, veriler yalnızca metinde açıklandığı şekilde;

 • işlenecek,
 • kayıt edilecek,
 • saklanacak,
 • güncellenecek,
 • ve kullanılacaktır.
Veriler Hangi Amaçla Toplanmaktadır?

Veriler yalnızca, https://manage.idebil.com/register.php adresinden yapılan kullanıcı giriş verileri ile, alışveriş amaçlı üyeliğin oluşturulması ve devamlılığı için toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Amaçları

Kişisel veriler yalnızca izniniz doğrultusunda idebil İnternet Hizmetleri’ne ait duyuru ve kampanya bilgilendirmesi için kullanılmaktadır.

Verilerin Saklanma Süresi Ne Kadar?

5651 sayılı kanun gereğince, daha önce hizmeti bulunan kişilerin son hizmetinin bitiş tarihinden itibaren 2 yıl süre ile erişim kayıtlarının saklanması gerektiğinden, bu çerçevede verileri saklanacaktır. Daha önce hizmet almamış olan veri sahiplerinin, KVKK uyarınca bilgilerinin imhasını talep etme hakkı bulunmakta olup, inceleme sonrasında kısa süre içerisinde bilgileri imha edilecektir.

Verilerin saklanma sürecinde, veri sahiplerine ait haklar bir sonraki maddede açıklanacaktır.

Verilere İlişkin Haklar

KVKK hükümleri uyarınca, veri sahipleri

 • info@idebil.com mail adresinden, elektronik ortamda yazılı olarak,
 • 0216 606 09 29 Numaralı çağrı merkezimizden,
 • Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • İşlenen veriler için bilgi talep edebilir,
 • Verilerin işlenme amacını öğrenebilir,
 • Veriler eksik ya da yanlış işe düzeltilmesini talep edebilir,
 • Verilerin KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde imhasını isteyebilir,
 • Verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.