Docker üzerinde MySQL 5.7 kurulumu

Bu dökümanda Docker üzerinde MySQL kurulumu için 5.7 sürümü kullanılmıştır. Tüm sürümler ve resmi hub’a
 https://hub.docker.com/r/mysql/mysql-server/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Docker MySQL Kurulumu

Mevcut imajımız yoksa, kullanmak istediğimiz sürümü yüklüyoruz.

docker pull mysql/mysql-server:5.7 

Bu komut sonrasında MySQL 5.7 ortamımızda kullanılabilir hale gelecektir. İmajı kullanarak MySQLSunucum adı ile bir container başlatıyoruz.

docker run --name=MySQLSunucum -p 3306:3306 -d mysql/mysql-server:5.7

MySQL bağlantısını sadece localhost olarak yapmak istiyorsak, spesifik port belirlemeden bu şekilde kullanabiliriz.

Docker MySQL Kullanımı

Root şifresi ve izinli host belirlemenizi sağlar. Parametre olarak % verdiğimiz için, inbound tüm bağlantılara izin verilecektir.

-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=<ROOTPASS> -e MYSQL_ROOT_HOST=%

Son sürüm kurulur

 -d mysql:latest  

Kurulum sonrasında CLI ile aşağıda ki gibi bağlantı sağlanabilir, komut gönderilebilir.

 docker exec -it MySQLSunucum mysql -u root -p 

Oluşturma aşamasında -e parametresi ile belirtilen MYSQL_ROOT_PASSWORD girilerek mysql komut satırına bağlanabilirsiniz. Her şey normalse ve mysql> promptunu gördüyseniz, artık yeni bir veritabanı oluşturarak backup dosyamızı restore edebiliriz.

mysql> CREATE DATABASE Veritabanim;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Veritabanı Yedekleme (Backup) ve Geri Dönme (Restore)

Ortamınız Windows ise işlemleri PowerShell ile yapmanız gerekmektedir.

Yedekleme:

docker exec  -i MySQLSunucum mysqldump -u root --password=Şifrem  -r  | Set-Content yedek.sql

Geri Yükleme:

cat yedek.sql | docker exec -i MySQLSunucum mysql -u root --password=Şifrem VERİTABANIADI

Bunlarda ilgini çekebilir

Önceki yazı
WordPress: En kullanışlı ve ücretsiz eklentiler
Sonraki yazı
Office 365 ile işiniz her yerde